08:00 - 08:55

Rejestracja uczestników / kawa

09:00 - 09:30

Uroczyste otwarcie

Ireneusz Zyska - Sekretarz Stanu, Ministerstwo Klimatu

Artur Soboń - Sekretarz Stanu, Ministerstwo Aktywów Państwowych

09:30 - 11:30

SESJA I - gra rynkowa technologii energetycznych - optymalna ścieżka dla OZE

 • Długofalowa polityka jako czynnik determinujący rozwój technologii odnawialnych
 • Bilans i perspektywy aukcji OZE w 2019 r.
 • Potencjalne mechanizmy wsparcia technologii OZE – czyli co po aukcjach?

11:30 – 11:45

Przerwa kawowa

11:45 – 13:30

SESJA II – Morska energetyka wiatrowa

Partnerem merytorycznym sesji jest
Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej

 • System wsparcia dedykowany morskiej energetyce wiatrowej – kluczowe założenia
 • Przygotowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla polskich obszarów morski
 • Potencjał krajowego łańcucha dostaw
 • Potrzeba integracji morskiej energetyki wiatrowej z krajowym systemem
  elektroenergetycznym

13:30 – 14:00

Przerwa na poczęstunek

14:00 – 15:30

SESJA III – Energetyka rozproszona i obywatelska

 • Prosument, spółdzielnie energetyczne – kierunki zmian na rynku OZE
 • Finansowanie małoskalowych i spółdzielczych projektów OZE
 • Potencjał w zakresie bilansowania, kierunki rozwoju infrastruktury sieciowej

Zaproszeni do udziału:

 • Jacek Sasin - Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Aktywów Państwowych
 • Michał Kurtyka - Minister Klimatu
 • Piotr Czopek - Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej, Ministerstwo Aktywów Państwowych
 • Jarosław Wiśniewski - Z-ca Dyrektora Departamentu Obrotu Ziemią, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Mariusz Radziszewski - Naczelnik Wydziału, Departament Energii Odnawialnej, Ministerstwo Aktywów Państwowych
 • Wojciech Kędzia - Z-ca Dyrektora Generalnego, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • Krzysztof Pietraszkiewicz - Prezes, Związek Banków Polskich
 • Mirosław Kowalik - Prezes Zarządu Grupy Enea SA
 • Grzegorz Ksepsko - p.o. Prezesa Zarządu, Energa S.A.
 • Jarosław Dybowski - Dyrektor Wykonawczy ds. energetyki, PKN Orlen SA
 • Dariusz Śliwowski - Wiceprezes Zarządu, Agencja Rozwoju Przemysłu
 • Joaquim Barbosa - Country Manager, EDP Renewables Polska Sp. z o.o.
 • Michał Kołodziejczyk - Prezes Zarządu, Equinor Polska
 • Michał Ramczykowski - Prezes Zarządu, Europejski Instytut Miedzi, przedstawiciel na Polskę European Copper Instutute
 • Agata Staniewska - Senior Market Developer, Ørsted Polska sp. z o.o.
 • Aleksander Gul - Ekspert, ABB Polska
 • Maciej Antczak - Dyrektor na Polskę, STX Commodities
 • Janusz Gajowiecki - Prezes Zarządu, Polskie Stowarzyszeie Energetyki Wiatrowej
 • Anna Żyła - Główny Ekolog, BOŚ Bank S.A.
 • Dara Kulczycka - Dyrektor Departamentu Energii i Zmian Klimatu, Konfederacja Lewiatan
 • Tomasz Naborczyk - Head of Residential Solar, GEO Solar
 • Grzegorz Maśloch - Członek Rady Programowej, Stowarzyszenie na rzecz efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego